AUTO-METER – sieć autoryzowanych serwisów producenckich tachografów samochodowych

O firmie

Firma  Auto-Meter powstała w 1997 r. w Koszalinie, przy wykorzystaniu wyłącznie krajowego kapitału prywatnego. Od tego momentu nastąpił sukcesywny rozwój firmy poprzez otwieranie kolejnych punktów serwisowych w Łodzi, Pile, Koninie, Radomiu, Warszawie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku, Włocławku, Starym Mieście k.Konina [A2], Turku, oraz drugiego punktu w Łodzi.

SERWIS  Auto-Meter  Warszawa

Serwis tachografów w Warszawie rozpoczął swoją działalność w roku 1999 przy ul. Pstrowskiego na terenie Huty Warszawa. Kolejną lokalizacją była ul. Ordona na warszawskiej Woli. Od 2012 punkt serwisowy mieści się na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Wolskiej 225. Przez wiele lat swojej działalności w praktycznie niezmienionym składzie osobowym nabyliśmy doświadczenie które sprawia że o tachografach samochodowych wiemy w zasadzie wszystko.

SERWIS  Auto-Meter  Łochów

W 2015 roku powstała filia serwisu warszawskiego w miejscowości Jasiorówka koło Łochowa na krajowej „50”. Punkt serwisowy umiejscowiony jest również na terenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Na miejscu  do dyspozycji także serwis pojazdów ciężarowych, sklep z częściami i myjnia „TIR”

 

W następstwie rozwoju firmy, poza siecią serwisową, konieczne było stworzenie w ramach struktury Auto-Meter oddzielnych jednostek:

  • AUTO-METER Laboratorium – zajmującej się metrologią pomiarową, audytami wewnętrznymi i szkoleniem personelu,
  • AUTO-METER Consulting - zajmującej się marketingiem, oraz doradztwem, szkoleniem i szeroko pojętą obsługą klientów,
  • AUTO-METER Broker - zajmującej się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i majątkowymi

Tachografy

Ograniczniki prędkości

Toll Collect

Ogrzewania postojowe

Kompetencje i uprawnienia

Od początku swojej działalności firma AUTO-METER związała się technologicznie z urzędowo uznanym producentem tachografów i urządzeń kontrolnych, niemiecką firmą IVEKA / MotoMeter GmbH. Dzięki temu mamy dostęp do oryginalnej dokumentacji technologicznej, najnowszych osiągnięć technicznych, nowych produktów i profesjonalnych szkoleń personelu. Wszystkie oddziały AUTO-METER uzyskały producenckie uprawnienia do instalacji, napraw i kontroli tachografów. Uprawnienia te zarejestrowane są w Unii Europejskiej pod znakami MM PL. Od początku swego istnienia firma AUTO-METER ściśle współpracowała z administracją miar. Oddziały firmy uzyskały status punktów legalizacyjnych, co było gwarantem rzetelnie przeprowadzanych legalizacji tachografów samochodowych.

 Od 2007r. posiadamy również zezwolenia Prezesa GUM na prowadzenia działalności w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych.  Firma AUTO-METER zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną. Kierownicy oddziałów regionalnych posiadają wyższe wykształcenie inżynierskie, a technicy średnie wykształcenie techniczne. Cały personel techniczny posiada certyfikaty posiadanej wiedzy w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów wystawione przez firmę IVEKA / Motometer. Wewnętrzne szkolenia w zakresie technologii napraw i obsługi tachografów przechodzą corocznie wszyscy pracownicy. Szkolenia prowadzi wydzielona jednostka AUTO-METER Laboratorium, która posiada upoważnienie Prezesa GUM. Pracownicy zajmujący się kontrolą metrologiczną raz na trzy lata przechodzą szkolenia prowadzone przez administrację miar.

image
image

Polityka jakości.

Firma AUTO-METER za najwyższy priorytet w swojej działalności uznaje zadowolenie klientów. Dla osiągnięcia tego celu tego celu realizujemy politykę jakości opierającą się na:

  • prowadzeniu polityki niezależności i bezstronności w stosunku do naszych klientów,
  • wdrażaniu i utrzymywaniu procedur zapewniających klientom ochronę poufnych informacji,
  • zatrudnianiu personelu posiadającego odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do realizacji zadań serwisów, oraz stałe podnoszenie jego kwalifikacji,
  • stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dla możliwie najlepszego i najszybszego wykonania zleconych zadań,
  • oferowaniu klientom rozwiązań kompleksowych, które powodują obniżkę kosztów usług standardowych, oraz zapewniają szereg usług nieodpłatnych.

Współpracujemy z producentami najlepszych urządzeń. W ofercie posiadamy między innymi tachografy i urządzenia firm: Actia, Continental, Efas, Moto-Meter, Siemens VDO, Stoneridge Electronics oraz innych uznanych producentów. W razie pytań prosimy o kontakt.